Dương Quế Lâm

Các cuộc thi đã tham gia
Ngày phát song: 2012-08-26T00:00:00
Điểm chung cuộc: 250
Ngày phát song: 2012-09-16T00:00:00
Điểm chung cuộc: 225
Ngày phát song: 2012-09-23T00:00:00
Điểm chung cuộc: 0
Giới tính: Nam
Ngày sinh:
Trường: THPT Uông Bí - Quảng Ninh